مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
CISSC
سامانه طوبی
(ثبت طرح های پیشنهادی پژوهشی و مطالعاتی مرکز)
ورود به سامانه
نام کاربری:
گذرواژه:

اطلاعیه ها
توجه: جهت استفاده از سامانه، مرورگر کروم توصیه می گردد. اولویت‌های پژوهشی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌‍‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1398
  • کارشناسان مرکز مطالعات
  • طرح جندی شاپور، پیترودلاواله - خانم صمدی - داخلی 138
  • طرح ICRP - خانم صلواتی - داخلی 110
  • طرح ایکارد، آیسد - خانم اخلاقی - داخلی 109
نشانی: تهران، بلوار كریمخان زند، نبش خیابان شهید دكتر عضدی، پلاک 76، ساختمان مركزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه اول
تلفن: 5-88919894
دورنگار: 88909517
صندوق پستی: 7788–15875